Velkommen til Norsk Pattedyratlas


Norsk Pattedyratlas er et nasjonalt kartleggingsprosjekt av pattedyrenes utbredelse. Både eksisterende litteratur og kartlegging i felt blir gjennomført på en 50x50 og 10x10 km skala i et UTM rutenett. Prosjektet er planlagt avsluttet i år 2003, og alle data til og med 31. desember 2002 vil bli inkludert i prosjektet.

Innsaming av data

Arbeidet i Norge omfatter alle pattedyrarter bortsett fra ordenen hvaler (Cetacea). Også Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen er inkludert. Kartleggingen bruker 50 x 50 km UTM ruter. Dataene kan eventuelt senere deles inn i 10 x 10 km ruter, men materialet foreløpig er for lite til å få en komplett undersøkelse i en slik målestokk.

Kilder til det norske EMMA prosjektet er:

Vi trenger din hjelp

Selv om vi i dag har mye kunnskap om særlig mange jaktbare arter, er kunnskap om deres utbredelse fortsatt mangelfull. Vi trenger derfor din hjelp. Alle observasjoner av pattedyr blir registrert i en database for senere publisering. Også tilfeldige enkeltobservasjoner er av interesse.

Alle observasjoner bør inkludere flest mulig av følgende:

Observasjonene kan sendes som vanlig post til NØBI eller som elektronisk post via Internett til adressen nobi@oyeren.info. Funn av døde eksemplarer kan sendes i frosset tilstand eller konservert på 60% sprit til nærmeste zoologiske museum (unntatt Oslo) eller NØBI. Således vil dataene bli tilgjengelig for almenheten. Husk å send frosset materiale i begynnelsen av uka etter at du har avtalt med mottaker!

Publisering

En bok om prosjektet er påbegynt og vil trolig bli publisert gjennom et norsk forlag.

Sist oppdatert 24. januar 2022


web counter
web counter
besøkende siden 1. april 2013